Teknopark İzmir root 15 Nisan 2022

TEKNOPARK İZMİR

1992 yılında kurulan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), özellikle teknolojik alanda üst düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma yapma amacı ile temelleri atılmış, dünyadaki en gelişmiş teknik üniversite modellerinden biri olan yüksek teknoloji enstitülerinin ülkemizdeki tek örneği ve eğitim dili İngilizce olan bir devlet üniversitesidir.

 

Faaliyetine öncelikle 1994 yılında lisansüstü programlarının açılmasıyla başlayan İYTE, 1998 yılında da fakülte ve bölümlerini genişleterek lisans programlarına öğrenci kabulüne başlamıştır.

Kurulduğu günden 1999’a kadar İzmir şehir merkezinde hizmet veren İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 1999’dan itibaren de kademeli olarak Urla-Gülbahçe’deki kampüsüne taşınmıştır. Yaklaşık 3500 hektar alana sahip olan Enstitüde, 132.000 m²’ye yakın bir kapalı alanda eğitim-öğretim ile araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün yerelde ‘İYTE’ olan kısaltmasının uluslararası alandaki karşılığı da ‘IZTECH’dir.

İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi “Ar-Ge ve İnovasyon Ekosisteminin Güçlü Paydaşı”.

Teknopark İzmir, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) kampüsü içerisinde 2002 yılında kurulmuş ve 2004 yılında da faaliyetlerine başlamıştır. Bugün Teknopark İzmir, bölgesinde bulunan Ar-Ge firmaları, kuluçka girişimcileri ve sürdürdüğü projelerle Türkiye yenilikçilik alanının en önemli aktörlerinden birisidir.

Kuruluşundan bu yana yürütülen 3 bine yakın Ar-Ge, yazılım ve tasarım projesi, halen bölgede yer alan 187’nin üzerindeki yerli ve yabancı Ar-Ge firması ve 1300’ün üzerindeki Ar-Ge personeliyle ülke ekonomisine önemli bir katkı sunuyor.

2016 yılında Türkiye’nin kalkınma ajansı destekli ilk güdümlü projesi olan İnovasyon Merkezi Projesi’ni de bünyesinde hayata geçiren Teknopark İzmir, ClassBoom Kuluçka Merkezi ile tüm yenilikçi fikirlere kuluçka ortamı sağlarken, Atmosfer Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla üretilen nitelikli teknolojik bilgiyi de sanayi ile buluşturmaya devam ediyor.

Ayrıca, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanı ile desteklenen İzmir Ticarileşme Ağı ve İnovasyon Merkezi Projesi (İzmir NIC) ile uluslararası hızlandırıcı program Accelerate İzmir’i faaliyete alan Teknopark İzmir, İzmir NIC Projesi kapsamında, KOBİ ve Startup’ların inovatif ürünlerinin ticarileşmesi ve uluslararasılaşmasına yönelik faaliyetler sürdürüyor.

Kuruluşundan bu yana olduğu gibi bundan sonraki çalışmalarında da ülkemize ve ekosistemimize en yüksek katkıyı hedefleyen Teknopark İzmir, bu hedefle çalışmalarına devam etmektedir.