İyte root 26 Nisan 2022

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

1992 yılında kurulan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), özellikle teknolojik alanda üst düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma yapma amacı ile temelleri atılmış, dünyadaki en gelişmiş teknik üniversite modellerinden biri olan yüksek teknoloji enstitülerinin ülkemizdeki tek örneği ve eğitim dili İngilizce olan bir devlet üniversitesidir.

Faaliyetine öncelikle 1994 yılında lisansüstü programlarının açılmasıyla başlayan İYTE, 1998 yılında da fakülte ve bölümlerini genişleterek lisans programlarına öğrenci kabulüne başlamıştır.

Kurulduğu günden 1999’a kadar İzmir şehir merkezinde hizmet veren İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 1999’dan itibaren de kademeli olarak Urla-Gülbahçe’deki kampüsüne taşınmıştır. Yaklaşık 3500 hektar alana sahip olan Enstitüde, 132.000 m²’ye yakın bir kapalı alanda eğitim-öğretim ile araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün yerelde ‘İYTE’ olan kısaltmasının uluslararası alandaki karşılığı da ‘IZTECH’dir.

 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün bugünkü akademik yapısı 3 fakülte ve bir enstitüden oluşmaktadır. Enstitüde 18 lisans, 27 yüksek lisans ve 19 doktora programında eğitim ve araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir. Ayrıca, 9 yüksek lisans ve 3 doktora programı da disiplinler arası alandadır. Programlarda, yaklaşık 5298’i lisans olmak üzere, toplam 6769 öğrenci eğitim-öğretim görmektedir.

 Enstitü çatısı altında gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek olan eğitim ve araştırmalarda, uluslararası normlar esas alınmaktadır. Öğrenci merkezli ve proje esaslı eğitim yöntemleri ile öğrencilerinin araştırıcı, yaratıcı, girişimci, ekip çalışmasında başarılı, milli teknolojiyi üretebilecek çağdaş bireyler olarak yetişmesi hedeflenmiştir. Mezunlar gerek yurt içi gerekse yurt dışında itibar görmekte, lisans mezunları ise lisansüstü eğitim için yurt dışında en iyi üniversitelere burslu olarak kabul edilmektedirler. Ayrıca, çalıştıkları alanlarda daha ilk yıllardan başlayarak kendilerini geliştirmeleri için son teknolojilerle donatılmış laboratuvar çalışmalarında bulunmaları da sağlanmaktadır.

 Enstitünün çatısı altında SANTEZ, AB, DPT ve TÜBİTAK tarafından desteklenen 444 civarında araştırma projesi ve 500’e yakın İYTE araştırma fonunca desteklenen araştırma projeleri yürütülmektedir. Araştırma, uygulama ve geliştirme çalışmaları ile yeni bilginin üretilmesi ve bu yolla bilime uluslararası düzeyde katkı sağlamanın yanı sıra katma değeri yüksek, üretime önderlik etme misyonu taşıyan İYTE ile özdeşleşen “Teknoloji Geliştirme Bölgesi” için kampüs alanı içerisinde yer alan Teknopark İzmir’de 180’nin üzerinde firma faaliyetlerini sürdürmektedir. İYTE öğrencileri bu firmaların araştırmalarına katılabilmekte ve firmalar bünyesinde staj yapabilmektedirler. Aynı zamanda okul dönemi sonrası için iş ağı ve bağlantısı sağlayabilmekte veya bu bölgede kendi şirketlerini kurarak iş yaşamlarına başlayabilme avantajlarını kazanmaktadırlar.

litho-800x1100-ph
litho-800x800-ph

1992 yılında kurulan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), özellikle teknolojik alanda üst düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma yapma amacı ile temelleri atılmış, dünyadaki en gelişmiş teknik üniversite modellerinden biri olan yüksek teknoloji enstitülerinin ülkemizdeki tek örneği ve eğitim dili İngilizce olan bir devlet üniversitesidir.

Faaliyetine öncelikle 1994 yılında lisansüstü programlarının açılmasıyla başlayan İYTE, 1998 yılında da fakülte ve bölümlerini genişleterek lisans programlarına öğrenci kabulüne başlamıştır.

Kurulduğu günden 1999’a kadar İzmir şehir merkezinde hizmet veren İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 1999’dan itibaren de kademeli olarak Urla-Gülbahçe’deki kampüsüne taşınmıştır. Yaklaşık 3500 hektar alana sahip olan Enstitüde, 132.000 m²’ye yakın bir kapalı alanda eğitim-öğretim ile araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün yerelde ‘İYTE’ olan kısaltmasının uluslararası alandaki karşılığı da ‘IZTECH’dir.

litho-800x1100-ph
litho-800x800-ph

1992 yılında kurulan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), özellikle teknolojik alanda üst düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma yapma amacı ile temelleri atılmış, dünyadaki en gelişmiş teknik üniversite modellerinden biri olan yüksek teknoloji enstitülerinin ülkemizdeki tek örneği ve eğitim dili İngilizce olan bir devlet üniversitesidir.

Faaliyetine öncelikle 1994 yılında lisansüstü programlarının açılmasıyla başlayan İYTE, 1998 yılında da fakülte ve bölümlerini genişleterek lisans programlarına öğrenci kabulüne başlamıştır.

Kurulduğu günden 1999’a kadar İzmir şehir merkezinde hizmet veren İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 1999’dan itibaren de kademeli olarak Urla-Gülbahçe’deki kampüsüne taşınmıştır. Yaklaşık 3500 hektar alana sahip olan Enstitüde, 132.000 m²’ye yakın bir kapalı alanda eğitim-öğretim ile araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün yerelde ‘İYTE’ olan kısaltmasının uluslararası alandaki karşılığı da ‘IZTECH’dir.

 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün bugünkü akademik yapısı 3 fakülte ve bir enstitüden oluşmaktadır. Enstitüde 18 lisans, 27 yüksek lisans ve 19 doktora programında eğitim ve araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir. Ayrıca, 9 yüksek lisans ve 3 doktora programı da disiplinler arası alandadır. Programlarda, yaklaşık 5298’i lisans olmak üzere, toplam 6769 öğrenci eğitim-öğretim görmektedir.

 Enstitü çatısı altında gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek olan eğitim ve araştırmalarda, uluslararası normlar esas alınmaktadır. Öğrenci merkezli ve proje esaslı eğitim yöntemleri ile öğrencilerinin araştırıcı, yaratıcı, girişimci, ekip çalışmasında başarılı, milli teknolojiyi üretebilecek çağdaş bireyler olarak yetişmesi hedeflenmiştir. Mezunlar gerek yurt içi gerekse yurt dışında itibar görmekte, lisans mezunları ise lisansüstü eğitim için yurt dışında en iyi üniversitelere burslu olarak kabul edilmektedirler. Ayrıca, çalıştıkları alanlarda daha ilk yıllardan başlayarak kendilerini geliştirmeleri için son teknolojilerle donatılmış laboratuvar çalışmalarında bulunmaları da sağlanmaktadır.

 Enstitünün çatısı altında SANTEZ, AB, DPT ve TÜBİTAK tarafından desteklenen 444 civarında araştırma projesi ve 500’e yakın İYTE araştırma fonunca desteklenen araştırma projeleri yürütülmektedir. Araştırma, uygulama ve geliştirme çalışmaları ile yeni bilginin üretilmesi ve bu yolla bilime uluslararası düzeyde katkı sağlamanın yanı sıra katma değeri yüksek, üretime önderlik etme misyonu taşıyan İYTE ile özdeşleşen “Teknoloji Geliştirme Bölgesi” için kampüs alanı içerisinde yer alan Teknopark İzmir’de 180’nin üzerinde firma faaliyetlerini sürdürmektedir. İYTE öğrencileri bu firmaların araştırmalarına katılabilmekte ve firmalar bünyesinde staj yapabilmektedirler. Aynı zamanda okul dönemi sonrası için iş ağı ve bağlantısı sağlayabilmekte veya bu bölgede kendi şirketlerini kurarak iş yaşamlarına başlayabilme avantajlarını kazanmaktadırlar.

600x600
litho-800x1100-ph
litho-800x1100-ph
litho-800x800-ph

Enstitünün çatısı altında SANTEZ, AB, DPT ve TÜBİTAK tarafından desteklenen 444 civarında araştırma projesi ve 500’e yakın İYTE araştırma fonunca desteklenen araştırma projeleri yürütülmektedir. Araştırma, uygulama ve geliştirme çalışmaları ile yeni bilginin üretilmesi ve bu yolla bilime uluslararası düzeyde katkı sağlamanın yanı sıra katma değeri yüksek, üretime önderlik etme misyonu taşıyan İYTE ile özdeşleşen “Teknoloji Geliştirme Bölgesi” için kampüs alanı içerisinde yer alan Teknopark İzmir’de 180’nin üzerinde firma faaliyetlerini sürdürmektedir. İYTE öğrencileri bu firmaların araştırmalarına katılabilmekte ve firmalar bünyesinde staj yapabilmektedirler. Aynı zamanda okul dönemi sonrası için iş ağı ve bağlantısı sağlayabilmekte veya bu bölgede kendi şirketlerini kurarak iş yaşamlarına başlayabilme avantajlarını kazanmaktadırlar.