Atmosfer TTO root 26 Nisan 2022

ATMOSFER TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

Atmosfer Teknoloji Transfer Ofisi (Atmosfer TTO), akademik çalışmalar sonucu ortaya çıkan entelektüel sermayenin ve yeni teknolojilerin ticarileştirilmesi için akademi ile endüstri arasında yalın ve etkin bir arayüz olarak hizmet veriyor.

Atmosfer TTO, TÜBİTAK 1513 TTO Destekleme Programı kapsamında 2013 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü adına, aynı kampüs içerisinde yer alan Teknopark İzmir kurumsal yapısı çatısı altında kurulmuştur.

Alanında uzman ekibiyle:

 Ulusal ve uluslararası destek programları (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın San-Tez, Teknogirişim Sermayesi Destek Programı ve TÜBİTAK’ın ARDEB, TEYDEB, KAMAG, İÇİM, BİDEB gibi ulusal ve Horizon 2020, EUREKA, COST gibi uluslararası) ile ilgili danışmanlık hizmeti sağlamak, bu projelerle ilgili çağrıları takip ederek ilgili akademisyen ve sanayicilere duyurmak, akademisyenlere proje özelinde atölye çalışmaları ve eğitimler düzenlemek;

 Üniversite ve Endüstri iş birliği ile Sanayi birlikleri (EBSO, İTO, ESİAD, EGİAD, İGİD, YASAD vb.) ve üniversitelerin buluşacağı tanıtım ve bilgilendirme etkinlikleri, sempozyumlar, şirket ziyaretleri ve şirketlerin üniversiteye davet edilmesi gibi faaliyetlerle ilişkilerin güçlendirilmesini sağlamak, ortaya çıkacak olası iş birliği ile gerçekleştirilecek Ar-Ge projelerinin yazılma ve yürütülmesinde aktif rol almak;

 Entelektüel sermayenin Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının (FSMH) alınması ve yönetilmesi ile ilgili akademisyen ve araştırmacılara danışmanlık sağlanması, FSMH sözleşmelerinin yönetilmesinde rol almak;

 Teknoloji ve Ar-Ge odaklı girişimlere yönelik olarak girişimcilik eğitimleri vermek, Start-Up adaylarını belirlemek, kuluçka merkezi hizmeti kapsamında, genç girişimcilere ve akademisyenlere ofis alanı sağlamak, şirketleşme ve işletme danışmanlığı vermek, Atmosfer TTO’nun başlıca kuruluş amaçlarıdır.

litho-800x1100-ph
litho-800x800-ph

Atmosfer Teknoloji Transfer Ofisi (Atmosfer TTO), akademik çalışmalar sonucu ortaya çıkan entelektüel sermayenin ve yeni teknolojilerin ticarileştirilmesi için akademi ile endüstri arasında yalın ve etkin bir arayüz olarak hizmet veriyor.

Atmosfer TTO,  TÜBİTAK 1513 TTO Destekleme Programı  kapsamında  2013  yılında  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü  adına aynı kampüs içerisinde yer alan Teknopark İzmir kurumsal yapısı bünyesinde kurulmuştur.

Ulusal ve uluslararası destek programları (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın San-Tez, Teknogirişim Sermayesi Destek Programı ve TÜBİTAK’ın ARDEB, TEYDEB, KAMAG, İÇİM, BİDEB gibi ulusal ve Horizon 2020, EUREKA, COST gibi uluslararası) ile ilgili danışmanlık hizmeti sağlamak, bu projelerle ilgili çağrıları takip ederek ilgili akademisyen ve sanayicilere duyurmak, akademisyenlere proje özelinde atölye çalışmaları ve eğitimler düzenlemek,

Üniversite ve Endüstri işbirliği ile Sanayi birlikleri (EBSO, İTO, ESİAD, EGİAD, İGİD, YASAD vb.) ve üniversitelerin buluşacağı tanıtım ve bilgilendirme etkinlikleri, sempozyumlar, şirket ziyaretleri ve şirketlerin üniversiteye davet edilmesi gibi faaliyetlerle ilişkilerin güçlendirilmesini sağlamak, ortaya çıkacak olası işbirliği ile gerçekleştirilecek Ar-Ge projelerinin yazılma ve yürütülmesinde aktif rol almak,

600x600
litho-800x1100-ph
litho-800x1100-ph
litho-800x800-ph

Entellektüel sermayenin Fikri ve Sinai Mülkiyet Haklarının (FSMH) alınması ve yönetilmesi ile ilgili akademisyen ve araştırmacılara danışmanlık sağlanması, FSMH sözleşmelerinin yönetilmesinde rol almak,

Teknoloji ve Ar-Ge odaklı girişimlere yönelik olarak girişimcilik eğitimleri vermek, Start-Up adaylarını belirlemek, kuluçka merkezi hizmeti kapsamında, genç girişimcilere ve akademisyenlere ofis alanı sağlamak, şirketleşme ve işletme danışmanlığı vermek, Atmosfer TTO’nun başlıca kuruluş amaçlarıdır.