TÜBİTAK BİGG + root 26 Nisan 2022

NEDİR

?

Program, özellikle TÜBİTAK TEYDEB desteklerinden faydalanan KOBİ’lerin sürdürülebilirliklerini ve büyümelerini amaçlayan bir mentorluk programıdır.
Programın Amacı
Programın temel amacı, yapılacak mentorluklarda girişimlerin ölçeklenebilir iş modelleriyle ilk satışlarını yapmaları veya satışlarını artırmalarını sağlamaktır. Ayrıca programla, ürünü hazır veya ürün geliştirme aşamasını tamamlamakta olan erken aşama girişimlerin; 360 derece gelişimlerine katkı sağlamak, kurumsal firmalar ile bir araya getirmek ve metrik temelli büyüme modellerini oluşturmaktır.
Başvuru Koşulları
Programa alınacak firmanın,
-Daha önce TÜBİTAK TEYDEB desteklerinden faydalanmış olması yeterlidir. (Desteklenen proje/projelerin sözleşme tarihinin 1 Ocak 2012 ve sonrası olması gerekmektedir)
Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Yenilenebilir Enerji başta olmak üzere Yeşil Teknolojiler ve Makine ve İmalat Teknolojileri alanında global pazarlar için de yenilikçi en az prototip aşamasında ürünü olan teknoloji firmalarına öncelik verilecektir.
Sunulan İmkanlar
Eğitim ve Seminerler: KOBİ’ler aşağıdaki başlıklarda olan eğitimler ile konuşmacıların başarı hikayelerini, bilgi ve deneyimlerini aktaracağı seminer arşivine erişebilecektir.
Mentorluk: Mentorluk süreci iş geliştirme ve yenilik kapasitesini artırmaya yönelik gereksinimlerinin analiz edilmesi (InnoBar – Bariyer Analizi) ile başlayacaktır. Ardından KOBİ ile mentorun birlikte çalışma planı (CoMap - Ticarileştirme Yol Haritası) çıkartılacak ve bu plana göre program boyunca mentorluk süreci yürütülecektir.

Mentorluk hizmetinin KOBİ’ler üzerinde iki boyutta etkisi olması beklenmektedir:.
· Ticari Olgunluk seviyesinde artış (Örneğin ürün geliştirme aşamasını tamamlamış olan firmaların satış yapması, satış geliri olan firmaların pazar çeşitliliği sağlaması, ihracat yapması vb.).
· Ar-Ge ve yenilik kapasitesinde artış (Örneğin yenilik alanındaki faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanması, yenilik faaliyetlerinin kurumsal olarak yürütülmesi vb.)..

Müşteri Demo Gününe Katılım: Girişimler, ürünlerine ilgi duyabilecek kurumsal firmalara sunum yapma imkanı bulacaktır.
Programın Süresi
Programın eğitim ve mentorluk süreci yaklaşık 1 yıl sürecektir. Program Müşteri Demo Günü ile tamamlanacaktır.
Süreç
Programa yapılan başvurular jüri tarafından değerlendirilecektir. Programa uygun bulunan girişimlere mentor ataması yapılacak, yapılan oryantasyon sonrasında mentor görüşmeleri başlayacaktır. Programın son aşamasında kurumsal müşterileri karşısına çıkmaya hazır girişimler belirlenerek Müşteri Demo Gününde yer alacaktır.

Mentorluk süreçleri, mentor ve girişimci tarafından aksi kararlaştırılmadıkça online olarak yürütülebilecektir.

Başvuruların Alınması

Firma Seçimlerinin Yapılması

Mentor-Mentee Eşleştirmelerinin Yapılması

İhtiyaç Analizinin Yapılması

Ticarileştirme Yol Haritasının Çıkarılması

Mentor Görüşmeleri (Yaklaşık 1 yıl süren)

Müşteri Demo Günü

TÜBİTAK BİGG +